XII Congrés Nacional

El Comitè Nacional de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) del 16 de setembre va aprovar les bases de convocatòria i el calendari per a la celebració del XII Congrés Nacional i per a l’elecció de la persona a exercir la Secretaria General de la Comissió Executiva Nacional.

Calendari del XII Congrés Nacional

[DESCARREGAR]

A partir del dimarts 19 de setembre, fins les oo:ooh del dimecres 20 de setembre, es podran presentar les diferents precandidatures a la Secretaria General de Joves Socialistes (enviar el formulari oficial a organitzaciojspv@gmail.com).

Model de presentació de precandidatures

[DESCARREGAR]