Joves Socialistes lamenta que 1 de cada 10 joves en l’atur siga del País Valencià.

 

• Proposen un Pla d’Ocupació específic per atallar el 55% d’atur juvenil i baixa taxa d’emancipació, gairebé del 20%
• Demanen al Consell que faça duplicar les partides per a finançar la Garantia Juvenil europea i Salari Jove

Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) ha valorat hui la baixada del 1,1% de la desocupació juvenil a la Comunitat Valeciana registrada el mes de novembre (54,5%), feta pública pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, sent únicament 850 els menors de 25 anys que s’han donat de baixa del SERVEF l’últim mes, i un 91,3% de contractacions totals (125.696) de caràcter temporal.

Per al Secretari General de Joves Socialistes, José Muñoz, la xifra actual de 43.685 persones joves en atur al País Valencià resulta “molt preocupant”, ja que suposa que “1 de cada 10 joves aturats” resideix a Castelló, València i Alacant, ha assenyalat Muñoz, “sense que la Generalitat Valenciana ni Alberto Fabra compten amb una estratègia integral per a combatre la desocupació juvenil”.

Així doncs, José Muñoz ha explicat que la baixada de la desocupació juvenil valenciana, es deu a la “precarització del treball i emigració de centenars de joves, davant la falta d’oportunitats i l’abandó de la Generalitat”, lamenta el jove socialista, “condemnats a salaris de misèria i contractes temporals que impedeixen construir un projecte de vida”, ha dit referint-se a la baixa taxa d’emancipació juvenil, amb prou faenes del 20%, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA).

En aquest sentit, Muñoz ha recordat la proposta de Joves Socialistes d’aprovar un Pla utonòmic d’Ocupació Jove, aprofitant els recursos europeus de la Garatía Juvenil i Salari Jove, “pactat amb sindicats, patronal i el Consell de la Joventut”, perquè “cap jove seguisca plantejant-se emigrar”, ja que “és impossible que milers de joves en atur siguen emprenedors”, proposada estel del Partit Popular.

Per açò, des de Joves Socialistes advoquen per “beneficiar a empreses que contracten indefinidament a joves, millorar les condicions laborals de joves autònoms, becaris i investigadors, recolzar a emprenedors, perseguir la sinistralitat, precarietat i desigualtat laborals, i apostar per la formació pública i reciclatge professional de joves sense estudis o del sector de la construcció”.